issn

  issn
  issn

E-mail Redakcji
ejcemur@gmail.com 


Adres pocztowy
Redakcja European Journal of Clinical and Experimental Medicine
Wydział Medycznym Uniwersytet Rzeszowski
ul. Kopisto 2a
35-959 Rzeszów
Polska


Numery telefonu 
(+48) 17 851 89 01
​(+48) 17 851 89 03


Numer faxu
(+48) 17 851 89 08


Publishing Office of the University of Rzeszów - © Wydawnictwo UR
ul. prof. St. Pigonia 6
35-310 Rzeszów
Polska
Numer telefonu (+48)  017 872 14 37
E-mail wydaw@univ.rzeszow.pl